Náš tým

MUDr. Tomáš Mňuk

LÉKAŘ

VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKÁTY:

Promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Atestace z oftalmologie

Licence České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe

Diplom celoživotního vzdělávání — garantováno Českou lékařskou komorou

Oprávnění k předpisu speciálních optických pomůcek S4

MUDr. Tomáš Mňuk

PRAXE:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Optika FOKUS

Soukromá oční ambulance MUDr. Ondráčka, Břeclav

Soukromá oční ambulance MUDr. Krejzlíkové, Kyjov

Soukromá oční ambulance OFTALMED s.r.o.

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH:

Česká lékařská komora

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Česká oftalmologická společnost

Česká vitreoretinální společnost

ABSOLVOVANÉ KURZY:

Ekonomika zdravotnictví, ekonomika a management zdravotnických zařízení pořádán akreditovaným pracovištěm MZ ČR Centrem andragogiky, Praha (registr. číslo projektu ESF: Z.1.04/1.1.00/46.00002)

Kataraktová škola pořádaný Oční klinikou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve spolupráci s Českou společností refrakční a kataraktové chirurgie a společností Alcon, Praha

Diagnostika a léčba pomocí prizmat v neurooftalmologii a strabologii pořádaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, vedoucí kurzu: MUDr. Pavel DIBLÍK, MBA

A další…

PŘEDNÁŠKOVÁ, PUBLIKAČNÍ A VĚDECKÁ ČINOST:

Aktivní účast — 3. Slavíkovy brněnské oftalmologické dny, Brno — prezentace: Refrakční vady v populaci mediků

Digitalizace materiálů pro elektronickou knihovnu cestopisů 19. a 20. století v rámci grantu FRVŠ 1048/2009 pro Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spoluorganizátor — XVIII. ročník Konference mladých lékařů, Brno

Aktivní účast — XVIII. ročník Konference mladých lékařů, Brno — prezentace: Rohovkový crosslinking — první výsledky

Řešitel projektu MU MUNI/A/0870/2011: Dlouhodobé výsledky crosslinkingu u ektatických onemocnění rohovky

Aktivní účast — 7. Slavíkovy brněnské oftalmologické dny, Brno — prezentace: Rohovkový crosslinking — roční výsledky bezabrazní techniky CXL

Aktivní účast — XX. výročním sjezd České oftalmologické společnosti, Plzeň — prezentace: Rohovkový crosslinking — 1,5 roční výsledky bezabrazní techniky CXL

Spoluřešitel projektu MU MUNI/A/0886/2012: Využití elektrofyziologických metod pro hodnocení zrakové ostrosti

Aktivní účast — 9. Slavíkovy brněnské oftalmologické dny, Brno — prezentace: Trachom — otázka minulosti?

Aktivní účast — Futurum Ophthalmologicum 2014, Lázně Bělohrad — prezentace: Trachom — otázka minulosti?

Pasivní účast, spoluautorství — konference Evropské akademie optometrie a optiky a Evropské rady optometrie a optiky, Varšava — prezentace (Mgr. Veselý): Comparison of sVEP method with subjective measurement

Pasivní účast — 2. optometristická konference centrální a jihovýchodní Evropy, Rovinj, Chorvatská republika — poster: Corneal crosslinking — the appropriate choice of the keratokonus treatment

Spoluorganizátor — XXI. ročník Konference mladých lékařů, Brno

Spoluřešitel projektu MŠMT na VUT: ED3.1.00/13.0271: Bezpečnost a obrana — Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice

Spoluautor publikace Elektronické zařízení pro snímání obrazu sítnice a duhovky oka, Česká a slovenská oftalmologie, roč. 71, č. 6, ISSN 1211–9059, str. 302–308

Aktivní účast — Kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, Plzeň — prezentace: Naše 1. zkušenosti s nitroočními čočkami BiFlex

Spoluorganizátor — XXII. ročník Konference mladých lékařů, Brno

Spoluřešitel/konzultant grantového projektu Extrakce příznaků ze sítnice oka a jejich vyhodnocení

Aktivní účast — XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Brno — prezentace: Blepha‐line aneb prevence je základ

Aktivní účast — XXVI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Praha — prezentace: Amaurosis fugax aneb za 5 minut 12

Spoluřešitel/konzultant grantového projektu Zařízení pro automatické snímání očního pozadí — EYRINA4 na VUT (TG01010054)

Spoluautor publikace Is There Any Similarity Between a Person’s Left and Right Retina? Proceedings of the 18th International Conference of the Biometrics Special Interest Group, ISBN 978–3‑88579–690‑9, str. 71–82

Spoluřešitel projektu Analýza kvality retinálních snímků — projekt Národního screeningového centra (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165 — Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu)

Spoluautor technické zprávy Detekce hemoragií a mikroaneurysmat v retinálních snímcích, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Spoluautor technické zprávy Detekce exsudátů v retinálních snímcích, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Mgr. Petra Bartušková

optometristka

Od ledna 2023 rozšiřuji svůj tým o optometristku Mgr. Bartuškovou, která má více jak dvanáctileté zkušenosti ve svém oboru

V době, kdy nejsem fyzicky v ordinaci přítomen, se bude věnovat kontrolním vyšetřením mých již zavedených pacientů

Dle platné české legislativy může optometrista provádět přístrojová měření, tudíž Vám je paní magistra schopna změřit nitrooční tlak (stejně jako já), změřit dioptrie (stejně jako já), předepsat brýle (minimálně stejně dobře jako já nebo lépe než já, neboť má vystudovanou vysokou školu „na psaní brýlí“), podívá se mikroskopem na přední část oka a ve finále pacientovi vyfotí oční pozadí speciální laserovou kamerou, kterou jsem do ordinace pořídil v září 2022

Všechny vyšetření jsou mnou nebo jiným očním lékařem zpětně kontrolovány a shledáme‐li na očním pozadí něco “nestandardního” budeme Vás kontaktovat ohledně dalšího vyšetření u nás.

Prosím, abyste chodili na preventivní kontroly 1x za 1–2 roky právě k paní magistře Bartuškové.

Viktor Wildner, DiS.

OPTIK

Reference

Co říkají pacienti

Všechny recenze na ZnamyLekar.cz

reference - soukromá oční ordinace<br />
MUDr. Tomáš Mňuk

Obořilová

13. října 2023
•Návštěva z ZnamyLekar.cz

Umístění: Prevence u optometristy (Mgr. Bartušková)

Jsem ráda, že chodím do ordinace pana doktora. Jsem vždy objednána a vyšetřena přesně na čas objednání. Vyšetření probíhá velmi pečlivě a je mi vždy vše přesně vysvětleno. Jsem moc spokojená.

reference - soukromá oční ordinace MUDr. Tomáš Mňuk

E.V.

11. října 2023
•Návštěva z ZnamyLekar.c

Umístění: Lékařské vyšetření (MUDr. Mňuk) • Vstupní (první) oční vyšetření

Byla po prvé a vše proběhlo v pořádku,pěkně vyšetřeno.Příjemná sestra i pan doktor.

reference - soukromá oční ordinace MUDr. Tomáš Mňuk

E.G.

10. října 2023
•Návštěva z ZnamyLekar.cz

 Umístění: Lékařské vyšetření (MUDr. Mňuk)  Vstupní (první) oční vyšetření

Dne 4.10.2023 jsem poprvé navštívila oční ordinaci pana doktora Mňuka a mohu ho vřele doporučit,profesionálně pacienta vyšetří,vše přátelsky vysvětlí a má hlavně lidský přístup a to má u mě velké plus kdyby se každý doktor takhle mile choval ke svým pacientům,neexistovali by špatné zkušenosti.

reference na Mgr. Bartuškovou

Katka

20. července 2023
•Návštěva z ZnamyLekar.cz

• Umístění: Prevence u optometristy (Mgr. Bartušková) • Kontrolní/preventivní vyšetření u optometristy

Pan doktor i paní optometristka jsou vždy příjemní, vše vysvětlí. K panu doktorovi docházíme se synem již několik let a jsme moc spokojeni. Je pečlivý, v případě problému provede vždy podrobnější vyšetření. Za mě velká spokojenost a díky.